Iskustvo govori da preko 70% delova koji su dobijeni laserskim sečenjem idu na kasniju obradu plastičnim deformisanjem presom za savijanje limova. Corten Art doo svojim klijentima nudi uslugu savijanja na AMADA presi od 125t sa dužinom savijanja 3000mm.