POSLOVNI PODACI

Poreski identifikacioni broj (PIB) 110110266

Matični broj lica (prav.lica radnje) 21299669

Naziv firme: Corten Art

Ptt. broj, naziv mesta, država: 15000 Šabac, Srbija

Ulica i broj: Jovana Cvijića 17, sprat 11, stan 49

PODACI O BANKOVNIM RAČUNIMA

Obaveznik PDV DA

Dinarski račun: UniCredit Bank Šabac 170-0030033303001-85

Devizni račun: UniCredit Bank Šabac RS35170003003330300282