Kompletan proces od nabavke materijala do gotovog proizvoda. Kombinacijom laserskog sečenja u izradi , savijanjem na CNC apkant presi, savijanjem valjcima, mašinskom obradom i zavarivanjem celokupan proces je zaokružen u izradi najzahtevnijih proizvoda.