Corten Art dezinfekcioni tunel u suzbijanju pandemije COVID-19

U cilju zaštite i suzbijanju efekta pandemije COVID – 19, potrebno je vršiti dezinfekciju kontaminiranih površina koje su u direktnom kontaktu sa potencijalno obolelim. Dezinfekcije kontaminiranih površina na otvorenom, a naročito u velikim gradovima, su skupe i zahtevaju veliki broj radnika i mehanizacije koji će biti angažovani u procesu. Kompanija Corten Art razvila je dezinfekcioni…